4.9 C
Киев
Четверг, 11 ноября, 2021
додомуUncategorizedВідкрита відповідь ТОВ "Автоспецпром" виданню DELO.UA: ми забезпечуємо регіони "швидкими" за найвигіднішими...

Відкрита відповідь ТОВ «Автоспецпром» виданню DELO.UA: ми забезпечуємо регіони «швидкими» за найвигіднішими цінами

Ввечері у понеділок, 17 серпня, на сайті https://delo.ua/ була оприлюднена чергова маніпулятивна стаття проти ТОВ «Автоспецпром». В нас немає сумнівів, що ця публікація була замовлена одним з наших конкурентів, який наразі витрачає значні кошти, щоб «розмістити» новини з посиланням на цю статтю в інших ЗМІ.

Враховуючи, що журналісти колись поважного видання знехтували нормами Кодексу журналістської етики та навіть не спробували отримати коментар від «Автоспецпрому», наводимо його публічно. Сподіваємося, ЗМІ, які сьогодні поширили та продовжують поширювати «джинсу» від DELO.UA, візьмуть до уваги позицію нашої компанії та наведуть її у своїх публікаціях для додержання балансу думок та принципів об’єктивності й неупередженості. 

Позиція ТОВ «Автоспецпром» наступна:

Наша компанія забезпечує регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф машинами швидкої допомоги за найвигіднішими цінами. Спроби звинуватити компанію у нечесній ціновій політиці стосовно регіональних центрів ЕМД та МК є не що інше, як черговий наклеп з боку конкурентів на фоні оформлення нового масштабного замовлення ДП «Медичні закупівлі України».

Видання DELO.UA, ґрунтуючись на тому, що вартість «швидких» для регіональних центрів ЕМД та МК різниться від ціни, якої вдалося досягти у межах попереднього масштабного замовлення ДП «Медичні закупівлі України», звинувачує компанію у міфічній спробі заробити на медиках. І одночасно повністю ігнорує численні угоди про постачання «швидких» у регіональні центри ЕМД іншими компаніями (конкурентами ТОВ «Автоспецпром») за значно вищими цінами – на 300, 500, 700 тисяч гривень вище, ніж пропонує наша компанія.

Автори цієї дешевої маніпуляції також ігнорують той факт, що «Автоспецпром» вже неодноразово пояснював: таку вартість автівок для «Медичних закупівель України» вдалося досягти завдяки безпрецедентним знижкам від постачальників базового шасі, медичного обладнання та комплектуючих у межах саме цього замовлення.

ТОВ «Автоспецпром» розцінює такі публікації як продовження інформаційних атак конкурентів з метою нашкодити лідеру ринку. Вкотре наголошуємо: до таких методів вдаються лише ті, хто не може забезпечити лікарів новими сучасними «швидкими» за адекватною ціною, не виконує замовлення вчасно та не може забезпечити належну якість серійного виробництва «швидких» згідно з вимогами стандарту ДСТУ EN 1789.

«Автоспецпром» дякує медикам, керівникам регіональних центрів ЕМД та інших державних та приватних установ, які керуються власним розумом, а не маніпулятивними матеріалами у засобах масової інформації. 

Довідково 

ТОВ «Автоспецпром» розпочало свою діяльність у 2012 році й сьогодні є провідним виробником автомобілів екстреної (швидкої) допомоги у країні й головним постачальником медичного автотранспорту для державних і приватних медичних установ України. Наприкінці листопада 2020 року компанія отримала сертифікат відповідності від європейського автогіганта PSA Groupe, ставши першим українським виробником «швидких», який отримав документ такого рівня. 

Автомобілі швидкої допомоги виробляються у типах А1, А2, В і С на шасі Citroen, Peugeot і Mercedes. Контроль якості продукції ведеться відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485 (Менеджмент якості для медичних приладів).

У квітні та травні 2020 року PSA Groupe і ТОВ «Автоспецпром» разом реалізували кампанію з надання допомоги Міністерству охорони здоров’я України та регіональним медичним закладам у підтриманні належного технічного стану «швидких» брендів Peugeot і Citroen. Спільно компанії відремонтували 100 «швидких». 

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) – французька автомобілебудівна компанія. Це другий за величиною виробник автомобілів у Європі і власник таких брендів як Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.

Открытый ответ ООО «Автоспецпром» изданию DELO.UA: мы обеспечиваем регионы «скорыми» по самым выгодным ценам

Вечером в понедельник, 17 августа, на сайте https://delo.ua/ была обнародована очередная манипулятивная статья против ООО «Автоспецпром». У нас нет сомнений, что эта публикация была заказана одним из наших конкурентов, который сейчас тратит значительные средства, чтобы «разместить» новости со ссылкой на статью в других СМИ.

Учитывая, что журналисты когда-то уважаемого издания пренебрегли нормами Кодекса журналистской этики и даже не попытались получить комментарий от «Автоспецпрома», приводим его публично. Надеемся, СМИ, которые сегодня распространили и продолжают распространять «джинсу» от DELO.UA, примут во внимание позицию нашей компании и приведут ее в своих публикациях для соблюдения баланса мнений, а также принципов объективности и беспристрастности.

Позиция ООО «Автоспецпром» следующая:

Наша компания обеспечивает региональные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф машинами скорой помощи по самым выгодным ценам. Попытки обвинить компанию в нечестной ценовой политике относительно региональных центров ЭМП и МК есть не что иное, как очередная клевета со стороны конкурентов на фоне оформления нового масштабного заказа ГП «Медицинские закупки Украины».

Издание DELO.UA, основываясь на том, что стоимость «скорых» для региональных центров ЭМП и МК отличается от цены, которую удалось достичь в рамках предыдущего масштабного заказа ГП «Медицинские закупки Украины», обвиняет компанию в мифической попытке заработать на медиках. И одновременно полностью игнорирует многочисленные соглашения о поставках «скорых» в региональные центры ЭМП другими компаниями (конкурентами ООО «Автоспецпром») по значительно более высоким ценам – на 300, 500, 700 тысяч гривен выше, чем предлагает наша компания.

Авторы этой дешевой манипуляции также игнорируют тот факт, что «Автоспецпром» уже неоднократно объяснял: такую стоимость автомобилей для «Медицинских закупок Украины» удалось достичь благодаря беспрецедентным скидкам от поставщиков базового шасси, медицинского оборудования и комплектующих в рамках именно этого заказа.

ООО «Автоспецпром» расценивает такие публикации как продолжение информационных атак конкурентов с целью навредить лидеру рынка. В который раз подчеркиваем: к таким методам прибегают только те, кто не может обеспечить врачей новыми современными «скорыми» по адекватной цене, не выполняет заказы вовремя и не может обеспечить надлежащее качество серийного производства «скорых» согласно требованиям стандарта ДСТУ EN 1789.

«Автоспецпром» благодарит медиков, руководителей региональных центров ЭМП и других государственных и частных учреждений, которые руководствуются собственным умом, а не манипулятивными материалами в средствах массовой информации.

Справка 

ООО «Автоспецпром» начало свою деятельность в 2012 году и сегодня является ведущим производителем автомобилей экстренной (скорой) помощи в стране и главным поставщиком медицинского автотранспорта для государственных и частных медицинских учреждений Украины. В конце ноября 2020 компания получила сертификат соответствия от европейского автогиганта PSA Groupe, став первым украинским производителем «скорых», который получил документ такого уровня. 

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroen, Peugeot и Mercedes. Контроль качества продукции ведется в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485 (Менеджмент качества для медицинских приборов). 

В апреле и мае 2020 PSA Groupe и ООО «Автоспецпром» вместе реализовали кампанию по оказанию помощи Министерству здравоохранения Украины и региональным медицинским учреждениям в поддержании надлежащего технического состояния «скорых» брендов Peugeot и Citroen. Совместно компании отремонтировали 100 «скорых». 

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) – французская автомобилестроительная компания. Это второй по величине производитель автомобилей в Европе и владелец таких брендов как Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

введіть свій коментар!
введіть тут своє ім'я

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments